Ønsker du å tilhøre MKA- familien, men bor et annet sted enn Oslo / Kristiansand?

Hvorfor?

Ønsker du å tilhøre MKA- familien, men bor et annet sted enn Oslo/ Kristiansand?
Bli en affiliated MKA-klubb.

Hvorfor?